Специалност Италианска филология

Специалност Италианска филология подготвя специалисти бакалаври по италиански език и литература, както и учители за образователната система в България. След бакалавърската степен специалността организира магистърска програма по Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България.