Специалност Класическа филология

Ние сме част от най-старата катедра във Факултета по класически и нови филологии, към която се числят и специалностите “Новогръцка филология” и “Унгарска филология”.

Обучението: В бакалавърската степен, то е насочено към желаещите да придобият професионална компетентност по класически езици, литература и култура, както и тяхната рецепция, накратко -ще имате възможност да се образовате в същинския смисъл на тази дума ! Тук изучавате старогръцки и латински език и същевременно се потапяте в културата на античността, в лоното на европейската цивилизация… Защото в съвременния свят образоваността (а не просто образованието) представлява залог за успех независимо къде искате и къде ще се озовете…
Студентите се обучават по системата за кредитно отчитане, което е предпоставка за бъдещата им мобилност в рамките на Европейския съюз.

Вижте и другите специалности на Катедра Класическа филология :
Специалност Новогръцка филология
Специалност Унгарска филология