Специалност Немска филология

Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици” предлага образователни програми за двете академични степени: бакалавърска и магистърска, както и за образователната и научна степен „доктор“.

На разположение на студентите са книжните фондове на Централната университетска библиотека, на библиотека „Филологии“, както и на Германската и Австрийската библиотека на университета.

Студентите, завършили специалността Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, намират широка професионална реализация като преподаватели, преводачи и редактори, журналисти и кореспонденти, служители в различни органи на държавната администрация, в институции, в правителствени учреждения и организации, в дипломатически представителства у нас и зад граница, експерти и дейци на културата и изкуството, специалисти за туристическия бизнес, експерти и консултанти в наши и чужди фирми.