Специалност Румънска филология

Специалността задоволява нуждите от специалисти по езика, литературата и културата на Румъния, чиято професионална реализация отговаря на потребностите както на страната, така и на региона. Дипломиралите се специалисти притежават задълбочени познания в областта на историята и културата на Румъния, историята на румънската литература и румънското езикознание…

В Румънска филология се подготвят специалисти по румънски език, които се реализират като преподаватели, преводачи, журналисти, редактори, изследователи. Завършилите имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми или специализации в СУ и други висши училища в България и Румъния.