Специалност Скандинавистика

В специалността “Скандинавистика” се влиза с един от най-високите балове в Университетa. Местата се запълват още на първо класиране, а баловете изпреварват тези за традиционно хитовите специалности в СУ.

Обучението е с продължителност осем семестъра и завършва с придобиването на образователно-квалификационната степен „бакалавър” и е само редовно. През курса на обучение се изучават както общофилологически теоретични дисциплини, така и теоретични и практически предмети, свързани пряко с езиците, културите и литературите на Скандинавския север. Учебният план на специалността предвижда интензивно и задълбочено изучаване на два или повече скандинавски езика от нулево ниво. По основните езици на специалността – шведски и норвежки, се изнасят и лекции, и упражнения по фонетика и фонология, морфология и лексикология, синтаксис, словообразуване и стилистика. По втория скандинавски език (датски или исландски по избор) се провеждат и едно- или двусеместриални теоретични курсове. Предвидени са и курсове за изучаване на фински език и култура.

Скандинавските страни предлагат ежегодно различни стипендии за обучение в техни учебни заведения. Те обхващат периоди от по няколко седмици до специализации за три, четири или девет месеца. През последните години специалност „Скандинавистика” е подготвила редовни докторанти по шведски, норвежки, датски и исландски език, по историческа граматика на скандинавските езици и по литературна история. Предлага се и магистърска програма „Нордистика” – подходяща за бакалаври от всички специалности.