Специалност Унгарска филология

Специалността е единственото звено в системата на висшето образование в България, което предлага обучение в бакалавърска и магистърска степен по унгарска филология и подготвя висококвалифицирани преводачи от и на унгарски език – в областта на специализирания превод и от унгарски език,  в областта на художествения превод, както и специалисти по унгарска филология и университетски преподаватели унгаристи. В България няма друга институционализирана форма на обучение на филолози унгаристи. Специалността поддържа традиционно добри отношения с катедрите по унгарска филология в Университета „Лайош Кошут“ в Дебрецен, Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, Университета „Янус Панониус“ в Печ и Института по хунгарология „Балинт Балаши“ в Будапеща. По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове (в Будапеща, Дебрецен, Печ).

 

 

 

Вижте и другите специалности на Катедра Класическа филология :
Специалност Новогръцка филология
Специалност Класическа филология