СУ „Св. Климент Охридски“

Софийският университет е първото българско висше училище.

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Това е най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България със 119 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки.